PÁSZTOROVÁ, Janka, RNDr., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

odborná asistentka tajomníčka katedry
Miestnosť 4A.15
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1415
Konzultačné hodiny:

Pondelok 13:30 - 15:00

 

Bakalársky seminár

Utorok 12:00 - 13:30

 

Diplomový seminár

Utorok 17:00 - 18:30