PÁSZTOROVÁ, Janka, RNDr., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

odborná asistentka tajomníčka katedry
Miestnosť 4A.15
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1415
Konzultačné hodiny:

Pondelok 11:30 - 13:00

 

Bakalársky seminár

Štvrtok 15:15 - 16:45

 

Diplomový seminár

Pondelok 11:00 - 12:30