PAVELKA, Ľuboš, doc. Ing., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

docent
Miestnosť 2C.10
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1281
Konzultačné hodiny:

Pondelok 9:00 - 10:00

Štvrtok 9:00 - 10:00

 

Diplomový seminár

Streda 13:00 - 14:30