PAVELKA, Ľuboš, doc. Ing., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

docent
Miestnosť 2C.10
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6791 281
Konzultačné hodiny:

Pondelok 13:30 - 15:00

Štvrtok 11:00 - 12:00

 

Diplomový seminár

Štvrtok 9:30 - 11:00