PUŠKÁROVÁ, Paula, doc. Ing., DiS. art., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

docentka prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium
Miestnosť E3.23
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5373
Konzultačné hodiny:

Pondelok 11:00 - 12:00

 

Diplomový seminár

Utorok 11:00 - 12:30