RUŽEKOVÁ, Viera, doc. Ing., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

docentka
Miestnosť 2C.07
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1209
Konzultačné hodiny:

Pondelok 12:00 - 13:00

Štvrtok 12:00 - 13:00

 

Diplomový seminár

Štvrtok 10:30 - 11:00

Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti