RUŽEKOVÁ, Viera, doc. Ing., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

docentka
Miestnosť 2C.07
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1209
Konzultačné hodiny:

Pondelok 13:00 - 14:00

Streda 13:00 - 14:00

 

Diplomový seminár pre 1. roč.

Pondelok 9:30 - 10:30

 

Diplomový seminár pre 2. roč.

Streda 10:00 - 11:30

Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti