ZÁBOJNÍK, Stanislav, Ing., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

odborný asistent vedúci katedry
Miestnosť 4A.07
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1417
Konzultačné hodiny:

Pondelok 13:00 - 14:00

Štvrtok 12:30 - 13:30

 

Bakalársky seminár

Štvrtok 15:00 - 16:30

 

Diplomový seminár

Pondelok 12:00 - 13:30