ŽATKO, Matúš, Ing., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

odborný asistent
Miestnosť 2C.21
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1260
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 11:30 - 13:30