ŽATKO, Matúš, Ing., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

odborný asistent
Miestnosť 2C.21
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1205
Konzultačné hodiny:

Pondelok 11:00 - 13:00

Štvrtok 11:00 - 13:00

 

Bakalársky seminár

Štvrtok 13:00 - 14:30

 

Diplomový seminár

Pondelok 13:00 - 14:30