ZUBAĽOVÁ, Ľubica, Ing., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

odborná asistentka
Miestnosť 2C.30
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1200
Konzultačné hodiny:

Pondelok 11:00 - 12:00

Streda 10:00 - 11:00

 

Bakalársky seminár

Pondelok 12:00 - 13:30

 

Diplomový seminár

Streda 12:30 - 14:00