ZUBAĽOVÁ, Ľubica, Ing., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

odborná asistentka
Miestnosť 2C.30
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1200
Konzultačné hodiny:

Utorok 10:00 - 11:00

Streda 16:00 - 17:00

 

Bakalársky seminár

Utorok 15:00 - 16:30

 

Diplomový seminár

Štvrtok 12:30 - 14:00