KAŠŤÁKOVÁ, Elena, doc. Mgr., PhD.

KAŠŤÁKOVÁ, Elena, doc. Mgr., PhD.

vedúca katedry

docentka

4A.28 +421 2 6729 1498
STEINHAUSER, Dušan, doc. Ing., PhD.

STEINHAUSER, Dušan, doc. Ing., PhD.

zástupca vedúcej katedry

docent

2C.20 +421 2 6729 1260
PÁSZTOROVÁ, Janka, RNDr., PhD.

PÁSZTOROVÁ, Janka, RNDr., PhD.

tajomníčka katedry

odborná asistentka

4A.15 +421 2 6729 1415

 

Sekretariát katedry

KIKUŠ, Miroslava, Ing.

KIKUŠ, Miroslava, Ing.

sekretárka

4A.30 +421 2 6729 1468