ZÁBOJNÍK, Stanislav, doc. Ing., PhD.

ZÁBOJNÍK, Stanislav, doc. Ing., PhD.

vedúci katedry

4A.30 +421 2 6729 1477
 
KITTOVÁ, Zuzana, prof. Ing., PhD., M.B.L.-HSG

KITTOVÁ, Zuzana, prof. Ing., PhD., M.B.L.-HSG

zástupkyňa vedúceho katedry

4A.12 +421 2 6729 1472
 
PÁSZTOROVÁ, Janka, RNDr., PhD.

PÁSZTOROVÁ, Janka, RNDr., PhD.

tajomníčka katedry

4A.15 +421 2 6729 1415

 

Sekretariát katedry

KIKUŠ, Miroslava, Ing.

KIKUŠ, Miroslava, Ing.

sekretárka

4A.28 +421 2 6729 1468