KROPAJ, Marián, JUDr. Mgr., PhD.

102006 - Katedra obchodného práva

odborný asistent
Miestnosť 2A.12
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1212
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 8:15 - 9:10 a 12:30 - 13:25

Pedagogická činnosť:
  • Ochrana duševného vlastníctva