MAGUROVÁ, Hana, JUDr., PhD., LL.M.

102006 - Katedra obchodného práva

odborná asistentka
Miestnosť 1A.15
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1215
Konzultačné hodiny:

Streda 12:30 - 13:30