MAGUROVÁ, Hana, JUDr., PhD., LL.M.

102006 - Katedra obchodného práva

odborná asistentka
Miestnosť 2A.15
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1215
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 12:25 - 13:25