SLEZÁKOVÁ, Andrea, JUDr., PhD., LL.M.

102006 - Katedra obchodného práva

odborná asistentka
Miestnosť 2A.08
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1226
Konzultačné hodiny:

Pondelok 11:00 - 13:00

Pedagogická činnosť:
  • Základy práva
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti