VAČOKOVÁ, Lenka, JUDr., PhD.

102006 - Katedra obchodného práva

odborná asistentka
Miestnosť 2A.10
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1214
Konzultačné hodiny:

Utorok 13:00 - 15:00