VETERNÍKOVÁ, Mária, JUDr., PhD.

102006 - Katedra obchodného práva

odborná asistentka tajomníčka katedry
Miestnosť 2A.05
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1242
Konzultačné hodiny:

Streda 15:15 - 16:45