MAGUROVÁ, Hana, JUDr., PhD., LL.M.

MAGUROVÁ, Hana, JUDr., PhD., LL.M.

vedúca katedry

odborná asistentka

2A.03 +421 2 6729 1108
HUTTA, Michal, JUDr., PhD.

HUTTA, Michal, JUDr., PhD.

zástupca vedúcej katedry

odborný asistent

2A.03 +421 2 6729 1108

 

Sekretariát

HLAVENOVÁ, Andrea, Ing.

HLAVENOVÁ, Andrea, Ing.

sekretárka

2A.04 +421 2 6729 1211