BAŽÓ, Ladislav, Ing., PhD.

102004 - Katedra služieb a cestovného ruchu

odborný asistent vedúci katedry
Miestnosť 5A.21
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1536
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 11:00 - 13:00