ČUKANOVÁ, Miroslava, Ing., PhD.

102004 - Katedra služieb a cestovného ruchu

odborná asistentka zástupkyňa vedúceho katedry
Miestnosť 5A.20
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1520
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 13:00 - 15:00