FRASCH, Alexander, Ing.

102004 - Katedra služieb a cestovného ruchu

doktorand
Miestnosť 5A.20
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1520
Konzultačné hodiny:

Utorok 15:00 - 17:00