FULLOVÁ, Klára

102004 - Katedra služieb a cestovného ruchu

sekretárka
Miestnosť 5A.23
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1523