KÓŇA, Jakub, Ing.

102004 - Katedra služieb a cestovného ruchu

doktorand
Miestnosť 5A.14
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1584
Konzultačné hodiny:

Streda 11:00 - 13:00