LITOMERICKÝ, Juraj, Ing., PhD.

102004 - Katedra služieb a cestovného ruchu

odborný asistent
Miestnosť 5A.27
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1542
Konzultačné hodiny:

Utorok 15:00 - 17:00