NOVACKÁ, Ľudmila, prof. JUDr., PhD.

102004 - Katedra služieb a cestovného ruchu

profesorka
Miestnosť 5A.04
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1542
Konzultačné hodiny:

Utorok 13:00 - 15:00