PALKO, František, JUDr. Ing., PhD.

102004 - Katedra služieb a cestovného ruchu

odborný asistent
Miestnosť 5A.28
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1538
Konzultačné hodiny:

Pondelok 13:30 - 15:30