VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna, Ing., PhD.

102004 - Katedra služieb a cestovného ruchu

odborná asistentka tajomníčka katedry
Miestnosť 5A.05
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1565
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Anna_Veszpremi_Sirotkova/stats/profile_views
LinkedIn Profil:
https://www.linkedin.com/in/anna-veszpr%C3%A9mi-sirotkov%C3%A1-4b011346
Konzultačné hodiny:

Pondelok 13:30 - 14:30

Streda 8:00 - 9:00