Načítavam stránku...
Telefónny zoznam obsahuje 19 položiek
MenoPozíciaKontaktné informácie
odborný asistent
vedúci katedry
5A.21
+421 2 6729 1536
...
docentka
5A.25
+421 2 6729 1535
...
odborná asistentka
zástupkyňa vedúceho katedry
5A.20
+421 2 6729 1520
...
odborná asistentka
5A.15
+421 2 6729 1574
...
interný doktorand
5A.20
+421 2 6729 1520
...
sekretariát katedry
5A.23
+421 2 6729 1523
...
interný doktorand
5A.14
+421 2 6729 1584
...
interný doktorand
5A.14
+421 2 6729 1584
...
docentka
5A.10
+421 2 6729 1570
...
odborný asistent
5A.27
+421 2 6729 1542
...
docentka
5A.07
+421 2 6729 1537
...
odborná asistentka
5A.08
+421 2 6729 1577
...
profesorka
5A.04
+421 2 6729 1542
...
interná doktorandka
5A.14
+421 2 6729 1584
...
odborný asistent
5A.28
+421 2 6729 1538
...
interná doktorandka
5A.14
+421 2 6729 1584
...
odborný asistent
5A.27
+421 2 6729 1547
...
odborná asistentka
5A.12
+421 2 6729 1512
...
odborná asistentka
tajomníčka katedry
5A.05
+421 2 6729 1565
...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?