DONOVALOVÁ, Alena, Ing., PhD.

102005 - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru

odborná asistentka
Miestnosť 3A.12
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1399
Pedagogická činnosť:

V rámci pedagogickej činnosti sa podieľam na výučbe predmetov:

  • Tovaroznalectvo so zameraním na tovaroznalectvo nepotravinárskeho tovara
  • Podnikanie v praxi, v rámci ktorého pôsobím ako supervisor ekovižn klubu
  • Manažment degustačných eventov
Publikačná činnosť:

AEC - Current issues in electric and electronic equipment energy labelling / Ľubica Knošková, Alena Dudeková. - KEGA 017EU-4/2013. In Non-food product's quality and innovations / recenzenti: Adamczyk Jadwiga, Adamczyk Wacław. - Cracow : Polish Society of Commodity Science, 2014. - ISBN 978-83-940189-8-6. - S. 61-72.

AFC - Analýza kľúčových subjektov sklárskeho priemyslu na Slovensku a atraktívnosti ich investičnej podpory = Analysis of key subjects of glass industry in Slovakoa nd the attractiveness of the investments in the sector of glass productionnalysis of key suvjects of glass industry in Slovakia / Alena Dudeková, Ivan Brezina ml. - I-15-105-00, volume VI. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2015. - ISBN 978-80-87952-12-2. - S. 500-508 CD-ROM.

BCI - Inovačná výprava / Ľubica Knošková a kolektív ; recenzenti: Peter Filo, Ľudmila Velichová. - 1. vyd. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. - 120 s. [8,89 AH]. - KEGA 017EU-4/2013. - ISBN 978-80-225-3925-8

Vedecko-výskumná činnosť:

Zodpovedná vedúca projektov:

  • Komparácia podnikateľského prostredia vybraných krajín z hľadiska inovačných aktivít
  • Rozvoj inovatívnosti v akademickom prostredí

Doplnkové informácie

rodičovská dovolenka