GONDÁROVÁ, Jana, Ing., PhD.

102005 - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru

odborná asistentka
Miestnosť 3A.10
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1390
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 14:00 - 16:00