KRNÁČOVÁ, Paulína, Ing., PhD.

102005 - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru

odborná asistentka prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR
Miestnosť 1B.04
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1126
LinkedIn Profil:
https://sk.linkedin.com/in/paulina-krnacova
Facebook Profil:
https://www.facebook.com/agrobioklub
Konzultačné hodiny:

Utorok 9:00 - 11:00

+ podľa potreby možnosť dohody na inom termíne

 

Prosím, kontaktujte ma vopred prostredníctvom e-mailu: 

Pedagogická činnosť:

V rámci pedagogickej činnosti sa podieľam na výučbe predmetov:

  • Tovaroznalectvo so zameraním na tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru
  • Podnikanie v praxi, v rámci ktorého pôsobím ako supervisor agro-bio klubu
  • Produktové manažérstvo
  • Produkt a kvalita v anglickom jazyku