KUZMOVÁ, Zdenka

102005 - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru

technická pracovníčka
Miestnosť 3A.04
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1314