LACKOVÁ, Alica, doc. Ing., CSc.

102005 - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru

docentka
Miestnosť 3A.05
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1305
Konzultačné hodiny:

Utorok 10:00 - 12:00

+ podľa potreby možnosť dohody na inom termíne

Pedagogická činnosť:

Vyučovaný predmet:

  • Tovaroznalectvo
Publikačná činnosť:

Významné publikačné výstupy:

  • LACKOVÁ, Alica. Marketing communication of organic food. In Naukovij visnik Užgorods`kogo universitetu : serija ekonomika. - Užgorod : Užgorods`kij nacionaľnij universitet, 2015. ISSN 2409-6857, 2015, no. 1, s. 107-113. VEGA 1/0635/14.
  • LACKOVÁ, Alica - ROGOVSKÁ, Vanda. Slovak organic food. In Food products marketing : concept and research. - Celje : University of Malibor, Faculty of logistics, 2015. ISBN 978-961-6962-17-9, p. 107-114. VEGA 1/0635/14.
  • LACKOVÁ, Alica - JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Food safety in the Slovak Republic: analysis of the state based on the results of official food inspections, notification to the RASFF system and the opinion of Slovak consumers. In Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności - teraźniejszość o przyszłość. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, 2016. ISBN 978-83-9438-896-6, s. 92-107. VEGA 1/0635/14.
Vedecko-výskumná činnosť:

Najvýznamnejšie vedecko-výskumné projekty:

  • Medzinárodný projekt Leonardo da Vinci č. SK/01/B/F/PP - 142220 MODILE EUROCARCO - Modular Distance Learning for European Mobility Career Counsellors
  • Medzinárodný projekt Leonardo da Vinci č. SK/06/B/F/PP - 17450 EQVALL - Education Quality Evaluation of Long-life Learning
  • Medzinárodný projekt č. N 00092 Cezhraničné HITECH centrum
  • Výskumný projekt VEGA č.1/0635/14 Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku
  • Výskumný projekt VEGA č.1/0851/15 Evaluácia integrovaného systému manažérstva v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov SR