ŠEVČÍKOVÁ, Renáta, Ing.

102005 - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru

doktorandka
Miestnosť 3A.08
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1388
Konzultačné hodiny:

Streda 10:00 - 12:00