STRHAN, Rastislav, Ing., PhD.

102005 - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru

odborný asistent
Miestnosť 3A.20
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1378
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Rastislav_Strhan/info
LinkedIn Profil:
https://www.linkedin.com/in/rastislav-strhan-a4180922?trk=nav_responsive_tab_profile
Facebook Profil:
https://www.facebook.com/rastislav.strhan
Životopis:
strhan_rastislav_zivotopis.pdf
Konzultačné hodiny:

Pondelok 15:00 - 16:30

Štvrtok 8:30 - 10:00

Pedagogická činnosť:

Vyučované predmety:

  • Produktové manažérstvo
  • Product management (Produktové manažérstvo v anglickom jazyku)  
  • Product and Quality (Produkt a kvalita v anglickom jazyku)
  • Produkt und Qualität (Produkt a kvalita v nemeckom jazyku)
  • Environmentálny trh a marketing