JAROSSOVÁ, Malgorzata A., doc. Dr. Ing.

JAROSSOVÁ, Malgorzata A., doc. Dr. Ing.

vedúca katedry

3A.14 +421 2 6729 1398
 
KOŠÚTOVÁ, Tatiana, Ing., PhD.

KOŠÚTOVÁ, Tatiana, Ing., PhD.

zástupkyňa vedúcej katedry, tajomníčka katedry

3A.15 +421 2 6729 1345

 

Spoločný sekretariát

HLAVENOVÁ, Andrea, Ing.

HLAVENOVÁ, Andrea, Ing.

sekretárka

1B.07 +421 2 6729 1122