Obchodná fakulta EU v Bratislave podporuje vysielanie pedagogických aj nepedagogických zamestnancov za účelom prednáškových pobytov alebo s cieľom rozvíjať odbornú spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu. Internacionalizácia štúdia, vedy a výskumu je jednou z priorít dlhodobého zámeru rozvoja Obchodnej fakulty na obdobie rokov 2019 - 2023.

Záujemcovia o učiteľské a zamestnanecké mobility, resp. výskumné pobyty môžu mobilitu absolvovať prostredníctvom nasledovných mobilitných programov:

 

Každý zamestnanec Obchodnej fakulty, ktorý absolvuje zahraničnú pracovnú cestu, je povinný:

  • pred vycestovaním odovzdať príkaz na zahraničnú pracovnú cestu na referát pre medzinárodné vzťahy, prodekanke pre medzinárodné vzťahy,
  • po návrate zo zahraničnej pracovnej cesty odovzdať správu zo zahraničnej pracovnej cesty na referát pre medzinárodné vzťahy, prodekanke pre medzinárodné vzťahy.

 

Postup a požiadavky administratívneho zabezpečenia zahraničnej pracovnej cesty nájdete TU.