Študenti Obchodnej fakulty môžu absolvovať študijné pobyty v rámci ďalších mobilitných programov.

Dlhodobé študijné pobyty

 

Krátkodobé študijné pobyty

  • Central Europe Connect CEC - unikátny projekt, ktorý spája 3 univerzity, a študent počas 3 týždňov, ktoré sú rozdelené, absolvuje štúdium na 3 vysokých školách: 1 týždeň na Ekonomickej univerzite v Bratisalve, 1 týždeň na Wirtschaftsuniversitat Wien a 1 týždeň na Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Po úspešnom absolvovaní 3 kurzov mu ich OF uzná za povinne voliteľné predmety alebo výberové predmety.
  • International Carousel Week - projekt siete univerzít PEPA, ktorý spája študentov a učiteľov univerzít zo 7 krajín: z Holandska (Windesheim University of Applied Sciences, Zwolle), Fínska (Savonia University of Applied Sciences, Kuopio), Nemecka (Jade University of Applied Sciences, Wilhelmshaven), Francúzska (IUT Nancy-Brabois, University of Lorraine), Litvy (VGTU, Vilnius), Rakúska (Joanneum University of Applied Sciences, Kapfenberg) a zo Slovenska (University of Economics in Bratislava). Študent si na základe vlastného uváženia vyberie jednu z univerzít, na ktorej počas jedného týždňa absolvuje krátkodobý študijný pobyt, získa skúsenosti z práce v medzinárodnom tíme a rozšíri si svoje poznatky a praktické skúsenosti. Študent získa Erasmus+ finančný grant vo výške 70,- €/deň a za úspešné absolvovanie krátkodobého študijného pobytu 4 ECTS.
  • letné a zimné školy
  • štipendiá a granty SAIA