Študenti Obchodnej fakulty môžu absolvovať študijné pobyty v rámci ďalších mobilitných programov.

Dlhodobé študijné pobyty:

 

Krátkodobé študijné pobyty

  • Central Europe Connect CEC - unikátny projekt, ktorý spája 3 univerzity a študent počas 3 týždňov, ktoré sú rozdelené, absolvuje štúdium na 3 vysokých školách: 1 týždeň na Ekonomickej univerzite v Bratisalve, 1 týždeň na Wirtschaftsuniversitat Wien a 1 týždeň na Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Po úspešnom absolvovaní 3 kurzov mu ich OF uzná za povinne voliteľné predmety alebo výberové predmety.
  • letné a zimné školy
  • štipendiá a granty SAIA