BATO, Vladyslav, Ing.

BATO, Vladyslav, Ing.

referent pre medzinárodné vzťahy

referent

1B.06 +421 2 6729 1138

 

Pondelok 09:00 - 11:00
Utorok -
Streda 09:00 - 11:00
Štvrtok -
Piatok -