PEŠTOVÁ, Viktória, Ing.

PEŠTOVÁ, Viktória, Ing.

referentka pre medzinárodné vzťahy

referentka

1B.06 +421 2 6729 1138

 

Pondelok 09:00 - 11:00
Utorok -
Streda 09:00 - 11:00
Štvrtok -
Piatok -