Načítavam stránku...

 

Štúdium na základe rámcových dohôd

 • študijný pobyt,
 • 1 semester,
 • najmä krajiny mimo EÚ (USA, Kanada, Brazília, Mexiko, Rusko, Čína, Thajsko, a pod.),
 • bezplatné štúdium,
 • cestovné a pobytové náklady si hradí študent,
 • výzva na prihlasovanie - spravidla vo februári,
 • celouniverzitné výberové konanie - spravidla v marci s platnosťou na nasledujúci akademický rok.

 

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS)

 • štúdium na univerzitách v krajinách strednej a východnej Európy (Albánsko, Bosna a  Hercegovina,  Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Kosovo, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko a Srbsko)
 • nízka administratívna náročnosť,
 • grantový príspevok z programu CEEPUS,
 • výzva na prihlasovanie spravidla v máji,
 • výberové konanie spravidla v máji - júni s platnosťou na nasledujúci akademický rok,
 • viac info: http://ceepus.saia.sk

 

Stáž na Oklahoma State University, USA

 • prednostne študenti 2. a 3. stupňa štúdia,
 • 2-mesačná stáž podľa profilu študenta, napr. oddelenie Trade and Development alebo výskum a písanie odborných článkov,
 • možnosť navštevovať kurzy a prednášky,
 • výberové konanie spravidla v máji,
 • stáž spravidla v mesiacoch júl - august,
 • kvalitné bezplatné ubytovanie,
 • cestovné a pobytové náklady si hradí študent.

 

International Business Consulting Program

 • prebieha na EU v Bratislave v spolupráci s University of Wisconsin–La Crosse, USA,
 • spravidla 2. polovica mája; trvá 18 dní,
 • práca v medzinárodných tímoch, 25 - 30 účastníkov,
 • riešenie reálnych konzultačných projektov (IBM, Dell, TPA Horwath, O2 Slovakia, Creatix, US Embassy, a i.)
 • 3 ECTS + certifikát,
 • prihlasovanie a výber spravidla v apríli.

 

Letná škola - University of California Berkley, USA

 • pre študentov 1. aj 2 stupňa EUBA,
 • máj - august,
 • ponuka 600 kurzov vo viac ako 80 odboroch,
 • kurzy v trvaní 6 - 10 týždňov,
 • nepotrebujete jazykový certifikát,
 • prihlasovanie - február 2017.
 • všetky náklady si hradí študent

 

Národný štipendijný program Slovenskej republiky

 

Štipendiá pod gesciou Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA)

*akademické mobility

 • on-line databáza štipendií a grantov
 • výberové konania na štipendijné pobyty na základe bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád

 

*CEEPUS (viď. info hore)

 

*akcia Rakúsko-Slovensko

 • bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu
 • viac info: http://www.aktion.saia.sk

 

*národný štipendijný program (viď. info hore)

 

*Sciex (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond)

 • štipendiá na výskumné projekty vo všetkých akademických disciplínach,
 • doktorandi, postdoktorandi a ich tútori.

 

*servisné centrá EURAXESS

 • poradenstvo výskumníkom, ktorí uvažujú o výskumnom pobyte v zahraničí,
 • viac info na: http://www.saia.sk
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?