Neváhajte a využite príležitosť zúčastniť sa Erasmus+ praktickej stáže. Termín na podávanie prihlášok: 15. apríl 2023

Získajte odborné/praktické zručnosti s cieľom lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobudnutím pracovných skúseností a jazykových zručností.

Stáž je možné absolvovať od 15. apríla 2023 do 30. septembra 2023 (výzva na prihlasovanie na stáže realizované po 30. septembri 2023 bude zverejnená v období august - september 2023)

Ako sa prihlásiť na Erasmus+ praktickú stáž?

  1. Vyplňte prihlášku v systéme www.studyabroad.sk na akademický rok 2022/2023.
  2. Nahrajte všetky potrebné dokumenty v systéme Study Abroad.
  3. Vygenerovanú prihlášku zo systému Study Abroad na akademický rok 2022/2023 vytlačte, podpíšte a naskenovanú ako dokument .pdf pošlite e-mailom na  najneskôr 15. apríla 2023 do 24:00.
  4. Do predmetu e-mailu uveďte „Výberové konanie Erasmus+ praktická stáž.

 

Viac informácií nájdete: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-prakticke-staze

2023 3 10 erasmus staz 4 kolo

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.