Máte záujem o absolvovanie učiteľskej mobility v niektorej z krajín mimo EÚ? Prihláste sa do 15. marca 2024.

Milé kolegyne a milí kolegovia,

opäť máte možnosť uchádzať sa o učiteľskú mobilitu v rámci programu Erasmus+ KA171 (spolupráca s partnerskými univerzitami mimo Európy). Viac informácií o mobilitnom programe nájdete na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-zamestnanci/erasmus-mimo-eu

Prehľad partnerských univerzít, na ktoré je možné sa prihlásiť, ako aj typ a dĺžka mobility je dostupný nižšie.

 

Účastníkom bude poskytnutý grantový príspevok z programu Erasmus+.

Pedagogickí zamestnanci sú povinní počas učiteľskej mobility odučiť minimálne 8 vyučovacích hodín za 1 pracovný týždeň. Mobilitu je potrebné absolvovať maximálne do 31. 07. 2025.

2024 2 19 erasmus mimo europy ucitelia

 

Ako sa prihlásiť?

Najneskôr 15. marca 2024 je potrebné doručiť nasledovné dokumenty vnútornou poštou na Centrum medzinárodných vzťahov - Ing. Petre Kadnárovej alebo e-mailom na :

  • CV a motivačný list v anglickom jazyku. Uchádzač je zároveň povinný uviesť v motivačnom liste súvislosť danej mobility s jeho odborným zameraním na EU v Bratislave,
  • Povinnou súčasťou prihlášky je súhlas nadriadeného s vycestovaním,
  • Podrobný program mobility s výberom partnerskej inštitúcie.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.