Nepremeškaj šancu a príležitosť, ktorú Ti ponúka program Erasmus+! Prihlás sa na Erasmus+ študijný pobyt v termíne do 5. apríla 2024.

Cieľová skupina

Študenti 1., 2. a 3. stupňa štúdia na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave sa môžu prihlásiť na študijné pobyty v rámci programu Erasmus+ na akademický rok 2024/2025.

ERASMUS+ štúdium je vzdelávacia mobilita vo forme štúdia v partnerskej inštitúcii (inšpiratívny prehľad dohôd ERASMUS+ Ekonomickej univerzity v Bratislave s jej zmluvnými partnermi je dostupný na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-medzinarodne-organizacie#erasmus-plus).

Sadzby novej generácie programu ERASMUS+ grantov na mobilitu študentov na štúdium sú sprístupnené na oficiálnej webstránke Ekonomickej univerzity v Bratislave: https://euba.sk/www_write/files/SK/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/prakticke-staze/2017/sadzby_grantovych_prispevkov.pdf.

 

Oficiálna dokumentácia na účely účasti na výberovom konaní

Prihlasovanie prebieha cez portál https://studyabroad.sk v termíne do 5. 4. 2024.

V rámci 2. kola prihlasovania si študenti môžu vybrať max. 3 univerzity v preferenčnom poradí zo zoznamu voľných univerzít TU.

Manuál k prihlasovaniu je dostupný na webovej stránke Ekonomickej univerzity v Bratislave: https://euba.sk/www_write/files/SK/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/dokumenty/2018/manual_studyabroad.pdf 

Technická podpora systému Study Abroad: , príp. hotline: 0907/551 404

 

Na portáli https://studyabroad.sk je nutné sa najskôr zaregistrovať a následne priamo v portáli Study Abroad vyplniť, resp. nahrať:

 1. Oficiálnu prihlášku na Erasmus+ štúdium na akademický rok 2024/2025. (Pozor! Študenti robia často chybu a omylom prihlášku vložia do iného akademického roka) Študent v nej uvádza univerzity podľa vlastných preferencií.
 2. Fotografiu (časť „Fotografia“).
 3. Iné aktivity – sem vložte napr. ŠVOČ - medzinárodné ocenenia a ocenenia v rámci EU, členstvo v organizáciách na EUBA i mimo EUBA (ŠP, Buddy systém, AISEC, OIKOS, a pod.), reprezentácia v športe, umení, atď. (časť „Iné aktivity“). V prípade, že v tejto sekcii máte dokumentov viacero, vložte ich zozipované.
 4. Jazykové certifikáty (časť "Jazykové znalosti - certifikáty) – potvrdenia a certifikáty o štátnej jazykovej skúške (odbornej/špecializovanej), prestížne jazykové certifikáty, absolvované letné školy v CJ, neštandardizované jazykové certifikáty, atď.
  Poznámka: Pokiaľ ste absolvovali daný CJ na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci svojho riadneho štúdia, certifikát EU neprikladajte (vidíme ho v AISe vo výpise známok). To znamená vkladáte iba certifikáty získané mimo EUBA (aj to iba v prípade, že sú kvalitatívne na vyššej úrovni ako úroveň absolvovaná na EUBA) a z jazyka, v ktorom chcete študovať! Bohužiaľ, systém je prednastavený tak, že Vás v prípade, že nevložíte žiadny dokument, nepustí ďalej. Tí, ktorí absolvovali daný CJ na Ekonomickej univerzite v Bratislave v rámci svojho riadneho štúdia, a teda nemajú žiadny certifikát, vložia do tejto časti, napr. prázdny dokument. V prípade, že v tejto sekcii máte dokumentov viacero, vložte ich zozipované.
 5. Motivačný list v anglickom jazyku (časť „Motivačný list v anglickom jazyku“). Tí, ktorí budete študovať v inom jazyku, nahrajte aj motivačný list v jazyku, v ktorom budete študovať („Motivačný list v jazyku štúdia na zahraničnej škole“).
 6. Predbežný zoznam predmetov, o ktoré máte záujem študovať na 3 vybraných univerzitách - formulár na stiahnutie TU. Odporúčame vybrať si všetky 3 univerzity, aby ste si zvýšili šancu, že budete nominovaní na univerzitu, o ktorú máte záujem (časť "Predbežný zoznam predmetov").
 7. Životopis v anglickom jazyku (časť "Životopis v anglickom jazyku"). Tí, čo budete študovať v inom jazyku, nahrajte aj životopis v jazyku, v ktorom budete študovať (časť „Životopis v jazyku štúdia na zahraničnej škole“).
 8. Vygenerovanú prihlášku z portálu Study Abroad vytlačte, podpíšte a naskenovanú ako dokument .pdf odošlite elektronicky na e-mailovú adresu  najneskôr 5. 4. 2024 do 12:00
  • do príloh e-mailu vložte: 
   1) podpísanú prihlášku naskenovanú ako dokument .pdf; 
   2) motivačný list v AJ,
   3) životopis v AJ
   4) predbežný zoznam predmetov, o ktoré máte záujem študovať na 3 vybraných univerzitách
    - formulár na stiahnutie TU.
  • do predmetu e-mailu uveďte „Výberové konanie Erasmus+ štúdium" 
  • termín 5. 4. 2024 12:00 je záväzný aj pre nahratie dokumentov do systému Study Abroad. Po tomto termíne nebude možný vstup a doplnenie či modifikácia dokumentov. Pre zaslanie požadovaných dokumentov rozhoduje čas odoslania e-mailu.
 1. Výberové konanie sa uskutoční prostredníctvom aplikácie MS Teams (predpokladaný termín: 9. 4. 2024 o 12:30). Pozvánku na výberové konanie obdržíte e-mailom.
 2. Výsledky výberového konania a zoznam nominovaných študentov na Erasmus+ budú zverejnené na webstránke Obchodnej fakulty EU v Bratislave.

 

V prípade doplňujúcich otázok je k dispozícii e-mailová adresa:

 

Všeobecné podmienky, postup prihlasovania sa do programu Erasmus+, ako aj ďalšie informácie týkajúce sa mobility štúdium sa nachádzajú na adrese https://of.euba.sk/medzinarodne-vztahy/mobility-studentov/erasmus-studijny-pobyt#prihlasovanie-a-v%C3%BDberov%C3%A9-konanie a tiež na Instagrame na: https://www.instagram.com/euba_studyabroad/.

 

Nominácia študentov Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave na Erasmus+ študijný pobyt v akademickom roku 2024/2025 bude po vyhodnotení výberového konania spolu so sprievodnou dokumentáciou postúpená Centru medzinárodných  Ekonomickej univerzity v Bratislave, pričom nominovaní študenti budú ďalej komunikovať priamo s koordinátorkami študentských mobilít.

 

Veľa motivácie a inšpirácie Vám želá referát pre medzinárodné vzťahy

 

Upozornenie:

Upozorňujeme študentov, ktorí sa prihlásia do výberového konania v rámci tejto výzvy, že v prípade, ak sa po doručení oficiálnej nominácie na Centrum medzinárodných vzťahov vzdajú možnosti vycestovať na mobilitu, CMV vyradí týchto študentov z prípadného ďalšieho výberového konania s možnosťou vycestovania v akademickom roku 2024/2025. Opätovne sa budú môcť prihlásiť do výberového konania na Erasmus+ študijný pobyt, príp. krátkodobé mobility až v ďalšom akademickom roku.

2022 12 11 erasmus studium 2023 2024

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.