Načítavam stránku...

Neváhaj a využi aj tento rok jedinečnú príležitosť zúčastniť sa Erasmus+ praktickej stáže. Deadline na podávanie prihlášok: 15. december 2019

Získaj odborné / praktické zručnosti s cieľom lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobudnutím pracovných skúseností a jazykových zručností.

 

Ako na to?

  1. Vyplň prihlášku v systéme www.studyabroad.sk na súčasný akademický rok 2019/2020 do 15. decembra 2019.
  2. Vytlač prihlášku z portálu studyabroad a podpíš ju.
  3. Vytlačenú a podpísanú prihlášku odovzdaj na referáte pre medzinárodné vzťahy a PR (miestnosť 1B.06) alebo pošli poštou na adresu (obálku označ heslom "Erasmus+ stáž):

Obchodná fakulta
Referát pre medzinárodné vzťahy a PR
Dolnozemská cesta č. 1
852 35 Bratislava

 

Viac informácií o Erasmus+ praktických stážach sa dozvieš na: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-prakticke-staze

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?