Visegrad Scholarship Program supports Master and post-Master students and researchers in all disciplines. Deadline for submitting application: March 15, 2020.

Within our program, scholars and researchers who are citizens of the Visegrad countries can apply for a scholarship to study at any accredited university/institute within V4 and in countries of the Eastern Partnership or the Western Balkans. The next deadline for submitting application will be on March 15.

For further information visit: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/?c=how-to-apply or download brochure.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.