Načítavam stránku...

Neváhaj a využi aj tento rok jedinečnú príležitosť zúčastniť sa Erasmus+ praktickej stáže.

Získaj odborné/praktické zručnosti s cieľom lepšie pochopiť ekonomické a spoločenské podmienky hostiteľskej krajiny v súčinnosti s nadobudnutím pracovných skúseností a jazykových zručností.

Vyplň prihlášku v systéme www.studyabroad.sk na akademický rok 2019/2020.

Vygenerovanú prihlášku zo systému STUDY ABROAD na akademický rok 2019/2020 vytlač, podpíš a v zalepenej obálke odovzdaj v podateľni Ekonomickej univerzity v Bratislave - 1. posch. blok A (oproti bloku B, v ktorom sídli dekanát Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, výučba 1) najneskôr v piatok 14. februára 2020 do 13:30. O 14:00 vyzdvihneme poslednýkrát poštu v podateľni!

Viac informácií nájdeš: https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-prakticke-staze

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?