International Summer School in Russian Business is designed for students, young professionals, and all those who might be interested in careers involving Russia. Application deadline: May 10, 2020

This program provides both valuable practical experience and theoretical knowledge through classroom instructions. Participants are placed at International and Russian companies, where they learn first-hand
about the inner workings of business in Russia.

Courses focus on business environments, entrepreneurship, cross-cultural negotiations, multicultural teamwork, and marketing.

Working language: English
Duration: June 21 – July 8, 2020
Obtain 6 ECTS credits
Location: St. Petersburg, Russia

 

More information can be found HERE.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.