Erasmus+ absolventská stáž je určená pre študentov, ktorí v akademickom roku 2019/2020 úspešne ukončia štúdium (Bc., Ing., PhD.). Termín na podávanie prihlášok: 30. apríl 2020.

Milí študenti, budúci absolventi,

teraz sa všetci, čo môžeme, držíme hesla ostaň doma. Všetci však zároveň veríme, že sa situácia čoskoro upokojí a my sa budeme môcť vrátiť k bežnému životu. Preto zverejňujeme výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ absolventskú stáž, na ktorú je nutné sa prihlásiť ešte počas vysokoškolského štúdia.

Absolventskú stáž je možné uskutočniť až do 18 mesiacov od termínu záverečných štátnych skúšok (štátnic).

Prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom občianskeho združenia Workspace Europe na nasledovnom linku: https://www.workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/ekonomicka-univerzita-v-bratislave-a-v-kosiciach/#more-12

Prihlásením dnes si zabezpečíte možnosť vycestovať neskôr ;-)

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.