Študenti sa môžu uchádzať o štúdium v rámci siete AMADEUS na WU vo Viedni a Warsaw School of Economics.

Prihlasovanie na mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS pre študentov na akademický rok 2020/2021 bolo otvorené.

Študenti sa môžu uchádzať o štúdium v rámci siete AMADEUS – CIII – CIII-AT-0068-16-2021 na nasledovných univerzitách:

 

Univerzita Semestrálny pobyt Počet miest Krátkodobý pobyt Počet miest
WU – (Vienna University of Economics and Business) / Austria  2 mesiace na 1 študenta 2 študenti    
Warsaw School of Economics /Collegium of World Economy, Institute of International Management and Marketing / Poland  3 mesiace 1 študent 2 mesiace 1 študent

 

Od účastníkov na WU – (Vienna University of Economics and Business) sa vyžaduje veľmi dobrá znalosť nemčiny aj angličtiny.  

Záujemcovia sa musia zaregistrovať na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

K prihláseniu je potrebné doložiť nasledovné dokumenty, ktoré je potrebné zaslať prostredníctvom elektronickej komunikácie Mgr. Veronike Lipovskej, koordinátorke pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility do stredy 10. júna 2020:

  • životopis – CV v angličtine,
  • motivačný list v angličtine,
  • výpis známok (v slovenčine)
  • a zaradenie, o ktorú univerzitu majú prednostný záujem

 

Bližšie informácie nájdete na stránke:

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/mobilitne-programy/159-ceepus

www.ceepus.info

https://ceepus.saia.sk/

https://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/informacna-brozura-programu-ceepus

 

Študenti sa môžu uchádzať o štipendium aj ako tzv. freemover (mimo siete) - prihlášky na pobyt sa podávajú priebežne od 1. júla 2020 do 30. novembra 2020. Pre pobyty v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.