Prihlasovanie na učiteľské mobility v rámci štipendijného programu CEEPUS na akademický rok 2020/2021 bolo otvorené. Učitelia sa môžu uchádzať o učiteľskú mobilitu na 3 univerzitách v rámci siete AMADEUS.

 

 

Univerzita Počet mesiacov Počet miest
WU - Vienna University of Economics and Business/ Austria  1  1
Corvinus University of Budapest, Department of Finance / Hungary  1  1

University of Belgrad / Faculty of Economics, Business economics and management / Serbia

 1  1

 

Od účastníkov je potrebná znalosť angličtiny.

Záujemcovia musia do 10. júna 2020 zaslať elektronicky prostredníctvom e-mailu Mgr. Veronike Lipovskej (), koordinátorke pre stáže a učiteľské a zamestnanecké mobility nasledovné dokumenty:

  • životopis – CV v angličtine,
  • motivačný list v angličtine,
  • zaradenie, o ktorú univerzitu majú prednostný záujem

 

Záujemcovia sa musia zaregistrovať na nasledovnom linku: https://www.ceepus.info/login/register_short.aspx#nbb.

 

Učitelia sa môžu uchádzať o štipendium aj ako tzv. freemover (mimo siete) - prihlášky na pobyt sa podávajú priebežne od 1. júla 2020 do 30. novembra 2020. Pre pobyty v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby si vytvorili prihlášku v priebehu júla.

 

Bližšie informácie nájdete na stránke:

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/mobilitne-programy/159-ceepus
www.ceepus.info
https://ceepus.saia.sk/
https://ceepus.saia.sk/sk/main/prakticke-informacie/informacna-brozura-programu-ceepus

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.