Získaj 2 diplomy absolvovaním študijného pobytu na Podnikovohospodárskej fakulte VŠE v Prahe. Termín podávania prihlášok: 3. júl 2020

Ak si študent 1. alebo 2. ročníka marketingového a obchodného manažmentu, prihlás sa na študijný program typu double degree, ktorý poskytuje Obchodná fakulta EU v Bratislave v kooperácii s Podnikovohospodárskou fakultou VŠE v Prahe na základe dohody o poskytovaní študijného programu typu „double degree“. Štúdium na partnerskej univerzite je bezplatné. Zároveň môžeš získať finančný grant na štúdium prostredníctvom programu Erasmus+.

 

Ako to prebieha?

Stačí sa v stanovenom termíne prihlásiť, byť úspešný vo výberovom konaní a potom úspešne absolvovať jeden semester na PHF VŠE v Prahe s cieľom absolvovať predmety študijných plánov. Výsledky štúdia budú uznané a hodnotené na základe „Transcript of Records“ využívajúceho klasifikačnú stupnicu ECTS. Štátne skúšky študent absolvuje na Obchodnej fakulte, ktorých súčasťou je obhajoba záverečnej práce, kde oponentom bude vybraný zástupca PHF VŠE v Prahe.

Návrh odporúčaného študijného plánu programu management na PHF VŠE v Prahe a vedľajšej špecializácie marketing

 

Kedy je možné absolvovať študijný pobyt na PHF VŠE v Prahe?

 • študent 1. ročníka študijného programu marketingový a obchodný manažment v LS daného ročníka
 • študent 2. ročníka študijného programu marketingový a obchodný manažment v ZS daného ročníka

 

Čo tým získaš?

 • 2 diplomy a 2 tituly:
  • v študijnom programe management na Fakulte podnikohospodárskej, ak absolvuješ a úspešne ukončíš najmenej jeden semester na Fakulte podnikohospodárskej a ostatné študijné povinnosti na Obchodnej fakulte, a úspešne obhájiš záverečnú prácu na Obchodnej fakulte,
  • v študijnom programe marketingový a obchodný manažment po jeho úspešnom absolvovaní na Obchodnej fakulte EU v Bratislave,
 • poznatky a skúsenosti zo štúdia v zahraničí,
 • vyššie šance na úspech na trhu práce, odlíšenie sa od množstva absolventov,
 • zážitky, nové kontakty a priateľov, životné skúsenosti

 

Kto sa môže prihlásiť?

študenti 1. a 2. ročníka študijného programu marketingový a obchodný manažment

 

Ako sa prihlásiť?

 1. Vyplň prihlášku - na stiahnutie TU
 2. Priprav životopis a motivačný list v slovenskom jazyku
 3. Podpísanú prihlášku spolu so životopisom a motivačným listom zašli poštou na adresu:
  Ekonomická univerzita v Bratislave
  Obchodná fakulta
  Referát pre medzinárodné vzťahy a PR
  Dolnozemská cesta č. 1
  852 35 Bratislava

V prípade zaslania neúplnej dokumentácie k výberovému konaniu, bude uchádzač z výberového konania vylúčený!

 1. Prihlášku spolu so životopisom a motivačným listom pošli aj e-mailom na

Termín na prihlásenie: 3. júl 2020

 

Vo výberovom konaní bude vybratý študent na základe študijných výsledkov a motivácie. Výsledky výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom najneskôr 10. júla 2020 prostredníctvom e-mailu.

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.