Chceš ochutnať svet za hranicami Európy? Chceš skúsiť niečo iné, niečo nové? Prihlás sa do 30. septembra 2020 na Erasmus+ K107 študijný pobyt.


Oddelenie medzinárodnej mobility EU v Bratislave vyhlasuje výzvu na štúdium na prestížnych univerzitách na letný semester v akademickom roku 2020/2021.

Ak máš rád nové výzvy, vyber si z našej ponuky a vykroč do sveta!

Prestížne partnerské univerzity:

  • Štúdium na prestížnych univerzitách, kde nie je potrebné platiť školné poplatky, štúdium je bez grantu

Erasmus+ KA107

  • Štúdium s grantom

Dokumenty, ktoré je potrebné poslať e-mailom na do 30. septembra 2020!

  • vyplnenú prihlášku Student Application Form
  • životopis v anglickom jazyku
  • motivačný list v anglickom jazyku
  • výpis výsledkov doterajšieho štúdia
  • doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov
  • potvrdenie o mimoškolských činnostiach a referencie (nepovinné)

Výberové konanie bude 7. októbra 2020.

Všetky informácie nájdeš na univerzitnej webstránke Štúdium na základe Bilaterálnych dohôd alebo tiež Štúdium mimo EÚ K107 alebo u prodekaky pre medzinárodné vzťahy a PR.

2020 9 1 erasmus ka 107

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.