Erasmus+ absolventská stáž je určená pre študentov, ktorí v akademickom roku 2020/2021 úspešne ukončia štúdium (Bc., Ing., PhD.) a neplánujú pokračovať ďalej v štúdiu. Termín na podávanie prihlášok: 30. apríl 2021.

Milí študenti, budúci absolventi,

teraz sa všetci, čo môžeme, držíme hesla ostaň doma. Zároveň však veríme, že sa situácia čoskoro upokojí a my sa budeme môcť vrátiť k bežnému životu, ku ktorému patrí aj absolventská stáž. Na ňu sa však musíte prihlásiť ešte počas štúdia, čiže v najbližších mesiacoch.

Absolventskú stáž je možné uskutočniť až do jedného roka od štátnic. To znamená, že vycestovať môžete kedykoľvek počas nasledujúcich 12 mesiacov po úspešnom absolvovaní štúdia, za podmienky, že nebudete pokračovať v štúdiu na ďalšom stupni štúdia.

Prihlásením dnes si zabezpečíte možnosť vycestovať neskôr.

Prihlasovanie sa realizuje prostredníctvom občianskeho združenia Workspace Europe na nasledovnom linku: Prihlasovanie na absolventskú stáž v termíne do 30. 4. 2021.

 

Tešíme sa na spoluprácu,

Tím WorkSpace Europe

 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.