Oddelenie medzinárodnej mobility na EU v Bratislave vyhlasuje výzvu na Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom a Štúdium mimo Európy bez grantu.

 

Štúdium Erasmus+ mimo Európy s grantom

 

Albánsko

UNIVERSITY OF TIRANA

 • určené pre 2. a 3. stupeň FPM, trvanie 5 mesiacov, AJ – B2

Ukrajina

KYIV NATIONAL ECONOMIC UNIVERSITY

 • určené pre 2. a 3. stupeň, trvanie 5 mesiacov, AJ – B2

Čína

SOUTHWESTERN UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 3 mesiace a 15 dní, AJ – B2

NINGBO UNIVERSITY

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 3 mesiace, AJ – B2

Vietnam

NATIONAL ECONOMICS UNIVERSITY, HANOI

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 3 mesiace, AJ – B2

Gruzínsko

GEORGAN INSTITUTE OF PUBLIC AFFAIRS

 • určené pre 1., 2. a 3 stupeň, trvanie 3 mesiace a 15 dní, AJ – B2

Rusko

PLEKHANOV RUSSIAN UNIVERSITY OF ECONOMICS

 • určené pre 2. a 3. stupeň, trvanie 5 mesiacov, AJ – B2

Moldavsko

UNIVERSITY OF EUROPEAN STUDIES OF MOLDOVA

 • určené pre 2. a 3. stupeň, trvanie 5 mesiacov, AJ – B2

Juhoafrická republika

CAPE PENINSULA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 • určené pre 3. stupeň, trvanie 3 mesiace, AJ – B2

 

Štúdium mimo Európy cez bilaterálnu spoluprácu, kde nie je potrebné platiť školné poplatky, štúdium je bez grantu

 

Argentína

NATIONAL UNIVERSITY OF LA PLATA

 • určené pre 1. 2. a 3. stupeň, trvanie 1 semester, jazyk španielsky – B2

Brazília

PONTIFICAL CATHOLIC UNIVERSITY

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, jazyk portugalský – B1

Kanada

UNIVERSITY OF VICTORIA

 • určené pre 1. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – TOEFL 575

Japonsko

TOKYO INTERNATIONAL UNIVERSITY

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL iBT 79, IELTS 6.0, CEFR B2 GPA 2.5 or above

RITSUMEIKAN ASIA PACIFIC UNIVERSITY

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL iBT 79, IELTS 6.0

Južná Kórea

SOLBRIDGE INTERNATIONAL SCHOOL OF BUSINESS

 • určené pre 1. a 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2

Thajsko

NATIONAL INSTITUTE OF DEVELOPMENT ADMINISTRATION

 • určené pre 3. ročník 1. stupňa a 2. a 3. stupeň, trvanie 1 semester, AJ - TOEFL 500 orIELTS 6.0 or TOEIC 650

Keňa

KENYATTA UNIVERSITY

 • určené pre 1. 2. a 3. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2

India

INIDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT RAIPUR

 • určené pre 2. stupeň, trvanie 1 semester, AJ – B2

 

Do 19. marca 2021 je potrebné odoslať na e-mail nasledovné dokumenty:

 • vyplnenú prihlášku Student Application Form
 • životopis v anglickom jazyku
 • motivačný list v anglickom jazyku
 • výpis výsledkov doterajšieho štúdia
 • doklad potvrdzujúci znalosť cudzích jazykov
 • potvrdenie o mimoškolských činnostiach a referencie (nepovinné)

 

Výberové konanie sa uskutoční 26. marca 2021!

 

Všetky informácie nájdete na webstránke Štúdium na základe Bilaterálnych dohôd a tiež na stránke Štúdium mimo EÚ K107.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy:

2021 2 9 erasmus mimo europy

Ekonomická univerzita v Bratislave za účelom šírenia pozitívneho povedomia a propagácie organizovaných verejných akcií, vyhotovuje obrazové a zvukové záznamy, ktoré zverejňuje na svojej webovej stránke. V prípade výhrad k zverejneným obrazovým a zvukovým záznamom si uplatňujte tieto výhrady písomne na e-mail: . Kompletné informácie k spracúvaniu osobných údajov tu.